Livshistorier og Kriminalitet

Fremhævet

livshistorier-og-kriminalitet

En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), 15. juni 2010, 236 sider.

Denne rapport er baseret på gentagne samtaler og samvær med op mod 200 unge indsatte over en periode på halvandet år.  Den søger – bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier – at afdække et helhedsbillede af deres baggrund, selv- og fællesskabsopfattelser, egne ressourcer og tanker om fremtiden.  Det konkluderes, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion – ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til en vedvarende tilbagevenden til kriminalitet.

Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.

Den kan downloades her.

Lissi Rasmussen er dr. theol., stiftspræst for etniske minoriteter i Københavns Stift, leder af Islamisk-Kristent Studiecenter og tilknyttet CEIT som forsker. Har arbejdet i Københavns Fængsler i årene 1988-2000.

 

Rekonstruktion

Denne side er under konstruktion. Da Katalysator ikke længere har den samme adgang til fængslerne, overvejer vi hvordan vi kan fortsætte arbejdet.

Det er dog muligt at læse om Katalysators tidligere arbejde og om nogle af de overordnede overvejelser, der gøres.

K-eftermiddag feb. 2018

Naveed Baig, koordinator og imam på Rigshospitalet fortalte om Etnisk Ressourceteam (ERT) på hospitalerne i Københavnsområdet. ERT er et af vores andre projekter, hvortil der er knyttet 60 frivillige, der kan tilkaldes til regionens hospitaler, når patienter har brug for at tale med en person, der taler samme sprog eller blot har en lignende baggrund som dem selv.
Vi opfordrede de indsatte til at være frivillige i dette team efter endt afsoning. Det vil også give dem mulighed for at få et nyt netværk. Man kan læse om teamet på ressourceteam.dk 

IMG-1590IMG-1585

K-eftermiddag jan. 2018

Denne gang var  Ali Nicolaisen, psykolog på besøg. Han fortalte om CEDAR, Center for Dansk-Muslimske Relationers arbejde . CEDAR, som holder til i Katalysators lokaler, arbejder bl.a. med islamofobi og diskrimination.
Der var stor interesse fra tilhørernes side og et par stykker, der gerne ville være med i CEDARs arbejde.
Læs mere om Cedar her www.cedar.nu

22886006_1462067643828673_6872193529037413720_n

K-eftermiddag 23. nov. 2017

Denne K-eftermiddag den 23. nov. 2017 var der oplæg og diskussion om

Hvad sker der for tiden i bandemiljøerne? Hvad skal der til for at få de unge bandemedlemmer i gang med noget mere konstruktivt?

IMG_0072

 

K-eftermiddag okt. 2017

Den 23. okt. 2017 var der igen en spændende K-eftermiddag:

Vores frivillige medarbejder Ali Tabassum fortalte om og viste billeder fra sin tur til Irak for nyligt.

23131969_1462067570495347_1355241327389824367_n23031163_1462067577162013_2571438595628896104_n23167478_1462067663828671_7092803088156895525_n

SOMALISKE KVINDER OG MØDRE TIL KAMP MOD KRIMINALITET

IMG_0085IMG_0088D. 07-09-17 havde vi besøg af Shan – et somalisk kvindeprojekt fra Odense, der ønsker at hjælpe og arbejde med unge i kriminalitet.

Outreach fra PET, som støtter og hjælper kvinderne, en leder og en medarbejder og tolk fra Odense Kommune samt en medarbejder fra Ungdommens Røde Kors var også med  

Vi fortalte om vores arbejde i Katalysator med særligt fokus på mentorarbejde, da de selv ønsker at få noget lignende op at stå. 

Spændende projekt og herligt at møde kvinderne. De var så seje og søde. 

IMG_0090

 

IMG_0086

 

 

 

 

IDRÆTSPROJEKTET TIL K-eftermiddag

Til vores K-eftermiddag d. 24 august fortalte en medarbejer fra Idrætsprojektet København Jacob Rosdahl om aktiviteter og arrangementer for børn , unge og voksne – så som idræt, boldspil, træneruddannelse mm. 

Tilbuddene er rettet mod udsatte og kriminalitetstruede unge, der af forskellige årsager må hjælpes på vej. 

Idrætsprojektets akademi uddanner frivillige medarbejdere og mentorer, og tager praktikanter. 

Læs mere om projektet: idraetsprojektet.kk.dk

IMG_0067IMG_0072

PROGRAMINSTRUKTØR KIM HOLM ANDERSEN I KATALYSATOR

Til vores K-eftermiddag d.20-07 havde vi besøg af programinstruktør Kim Andersen. Han talte ud fra emnet: “STÅR JEG I VEJEN FOR MIG SELV”, der handlede om “om tankernes væsen” – dvs den tilbøjelighed man har til at tillægge tankerne en sandhed, en kendsgerning. 

Iflg. fagfolk er vores tanker en magtfuld optrædende. Neurologien taler om hjernen som en receiver, hvor tanker opstår og forsvinder.

Når vi lever i tankerne, udelukkes sanserne, og det forvrængede billede bliver vores “virkelighed”.

Et spændende og relevant foredrag.

IMG_0919

Captivity Break – Katalysator i Libanon

13958223_10154385589733917_3224549394591660093_o

Nyt tidsskrift om islam & kristendom 2017/1

Et samarbejde mellem Katalysator og R & R
Lissi Rasmussen

Fire katalysatorer i Akkar-regionen
Thomas Brisson Jørgensen

Mit første møde med Mellemøsten
Houdaifa Azzouz

To keep the flame of hope alive
Friedrich Bokern

Mentor og mentee – værdier og kulturer
Gaute Lind Finsterbach

Dette nummer handler primært om en gruppe af mentorer og mentees fra Katalysator, der i to uger opholdt sig i den fattige Akkar-region tæt på græn-sen til Syrien, hvor mange syriske flygtninge opholder sig i stor fattigdom. To af deltagerne beskriver deres møde med de syriske flygtninge i området og om deres arbejde med at bringe glæde til flygtningebørn og deres famili-er gennem etablering af legepladser.
Den tredje artikel er skrevet af Friedrich Bokern, der er leder af den libanesi-ske organisation, Relief & Reconciliation Lebanon, som Katalysator har samarbejdet med. Han skriver om organisationens arbejde gennem de sid-ste fire år og om, hvor vanskeligt det er at bevare håbet for en bedre fremtid de syriske flygtninge. Til sidst i artiklen skriver Bokern om den betydning, vores fælles projekt, Captivity Break har haft for beboerne i området om-kring det fredscenter, som organisationen har etableret.
Tidsskriftet sluttes af med en artikel, der omhandler forholdet mellem men-tees og mentorer og de værdier, der udveksles mellem dem. Hvilken rolle spiller den mentorstøtte, som står centralt i Katalysators arbejde, for den unges vej ud af kriminalitet? Artiklen bygger på en række interviews med involverede parter i Katalysator.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret. Det koster kr.75 inkl. porto.

K-eftermiddag med Take My Hand

Torsdag d. 18-05 fortalte NGO organisationen Take My Hand om deres arbejde såvel rundt om i verdens brændpunkter som i Danmark med flygtninge, ofre for naturkatastrofer, fattigdom, hjemløse mm.
Take My Hand er en af de foreninger, som Katalysator samarbejder med (og som bruger vores lokaler) mhp. at få vores brugere interesseret og involveret i noget meningsfuldt frivilligt arbejde sammen med mennesker, der ikke har været eller er i kriminalitet.

Vi har erfaring med, at deres selvværd og oplevelse af, at de kan bruges til noget, styrker deres tro på, at det er muligt at komme ud af kriminalitet og væk fra de kriminelle miljøer.

En fantastisk dag, hvor indsatte, løsladte, frivillige og ansatte var meget engagerede. 3 fra vores målgruppe meldte sig allerede på banen som frivillige i projektet.

Besøg af Rauf Malik – frivillig i Asylcenter Kongelunden

Til K-eftermiddagen d. 20-04 havde vi besøg af Rauf Malik, cand.jur, som fortalte om sit arbejde i forskellige styrelser og ministerier siden 2004 og Københavns Retshjælp i 8 år som rådgiver. Derudover har han deltidsarbejde som basketballtræner og klubmedarbejder og er frivillig i asylcenter Kongelunden.

IMG_0136

WELCOME TO DANMARK i Katalysator

Til vores K-eftermiddag torsdag d 16-03 havde vi besøg af et par folk fra netværket Welcome to Denmark, som støtter og hjælper flygtninge. (Se linket nedenfor).

En fantastisk dag, hvor de 2 ildsjæle fortalte om deres netværk og asylaktivisternes arbejde. Derefter var der spørgsmål og debat.IMG_0099

 

CA (anonyme kokainmisbrugere) fortæller om deres arbejde

Til vores K-eftermiddag d 16-02 fortalte 2 fra gruppen CA  om  Hvad CA (anonyme kokainmafhængige) er, og hvad deres program går ud på. 3 – snart 4 grupper holder møder en gang om ugen i Katalysator, og det samarbejde som Katalysator har med grupperne er af stor værdi. Mange fra vores målgruppe har/har haft problemer med misbrug – især kokain, og derfor er samarbejdet  en væsentlig faktor i vores arbejde. Samarbejdet blev startet op af  en af Katalysators frivillige, som tidligere har haft problemer med såvel kriminalitet som misbrug Han er i dag fuldkommen kriminalitetsfri og clean og er i fuld gang med en uddannelse.

Soleil privat 059

 

K-eftermiddag om Libanon-tur

14310388_10154452925463917_7760826596791077950_oOktobers14086236_10154391994038917_6650877549484160875_o K-eftermiddag i Katalysator

foregik torsdag den 6.oktober 2016 kl. 15.30 til ca. 19.30

Gruppen af mentorer og eksindsatte fra Katalysator fortalte om deres to ugers ophold i Akkar-regionen i Libanon i august måned. De fortalte og viste billeder om deres oplevelser og deres arbejde med at bygge legepladser for syriske flygtningebørn. Det var en meget spændende aften. Der udgives et nummer af tidsskriftet islam & kristendom om dette arbejde.

 

14138856_10154411810178917_3416210163081925559_o14064107_10154411808013917_5559938462835772566_n

 

K-eftermiddag med fodboldspiller Hassan Bashir 17. november

FODBOLDSPILLER HASSAN BASHIR I KATALYSATO15151375_10154717939398114_103234483_nhassan-bashirR

November måneds K-eftermiddag i Katalysator var torsdag den 17.nov. 2016 kl. 15.30 til ca. 19.30

Katalysator havde et rigtig spændende besøg af fodboldspilleren, Hassan Bashir, der fortalte om sit liv som fodboldspiller. Han har bl.a. spillet i Køge Boldklub og i den thailandske superliga. Han spiller nu også på det pakistanske landshold, hvor han er anfører.
I mødet deltog frivillige, mentorer og indsatte fra landets fængsler

Se interview med Hassan: http://www.euroman.dk/sport/fodboldspillerens-paradoks

Næste K-eftermiddag er torsdag den 15.dec. med paneldiskussion om Jesu betydning i islam, jødedom og kristendom

 

K-eftermiddag 1. september med besøg i kirken

Vi holder K-eftermiddag igen i Katalysator for indsatte og frivillige efter en lang sommerferie:

Torsdag den 1.september 2016 kl. 16.00 til ca. 19.30

Program:

15.45: vi mødes i Katalysator og følges ad over til kirken. Man kan også komme direkte til kirken.

16.00-17.30: Vi besøger Skt.Johannes Kirke på Sct.Hans Torv, hvor undertegnede har fungeret som præst i 25 år.

Niels vil vise os rundt og fortælle om kirkens historie. Vi får også mulighed for at se og høre orglet.

17.30 – ca. 19.30: Fælles middag og kaffe/the for indsatte, mentorer, medarbejdere og frivillige

K-eftermiddag 14. juli om syriske flygtningebørn i Libanon

K-eftermiddag for frivillige og indsatte i Katalysator

Torsdag den 14.juli 2016 kl. 16.00 til ca. 19.30

16.00: Lederen af den libanesiske NGO, Relief & Reconciliation, Friedrich Bokern kommer til Denmark fra Libanon for at mødes med vores gruppe af mentorer og eksindsatte, der i august rejser til Bekaa-dalen i Libanon for at bygge en legeplads for syriske flygtningebørn, som lever under meget fattige vilkår.

Vi skal høre og se film om arbejdet i Libanon og om vores projekt. Måske er der nogle af jer, der vil være interesseret i at rejse derned et af de følgende år og være med til at gøre livet lidt nemmere for de mange flygtningebørn i området.

17.30: Fælles middag og kaffe/the for indsatte, mentorer og andre frivillige.

Da vi denne gang vil servere noget ekstra lækkert tyrkisk mad, beder vi om tilmelding enten på mail eller på FB senest madag den 11.juli. til Lissi eller Fatima

Fredsiftar til fordel for syriske flygtningebørn

Fredsiftar

Katalysator, Unlimited Voices og Relief & Reconciliation for Syriaer gået sammen om at afholde en fredsiftar, hvor pengene går ubeskåret til bygningen af en legeplads til flygtningebørnene – og bliver den allerførste i området!

Sted: Festlokalet, Lejerbo, Blegdamsvej 16E

Program:

Dørene åbner kl. 20:00

Velkomsttale: 20:45

Personlig beretning ved Zakkaria, syrisk flytning

Fremvisning af dokumentarfilm ca. kl. 21:00, der omhandler livet i den meget fattige Akkar-region i det nordlige Libanon tæt ved grænsen til Syrien, hvor en stor del af de syriske flygtninge opholder sig.

Maden serveres ca. kl.22

Pris for deltagelse (inkl. film og spisning) kr. 99,-

Betales enten via mobilepay eller kontant ved indgangen. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/1183114705055515/

KatalysatorUnlimited Voices & Relief & Reconciliation for Syria

K-eftermiddag 26. maj med beretning om fængselsophold i Venezuela

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

Torsdag den 26. maj kl. 14:30.

Program:

Kl. 14.30: Buffet for indsatte og frivillige. Samtale om relevante emner.

16.00-17.30: Beretning ved Mads Bjørn-Nielsen om sit fængselsophold i fængsel i Venezuela. Med udsigten til at tjene 100.000 kr. lod Mads sig friste til at smugle 3,5 kg hash som viste sig at være kokain. Mads vil fortælle om sit ophold i et af verdens hårdeste fængsler, San Antonio-fængslet i Venezuela, fra juli 1998 til december 2001. Læs mere om Mads’ bog: http://www.williamdam.dk/skoenlitteratur/biografier-erindringer/fire-aar-i-helvede_1498910_da.html

17.30 – ca. 19.00: Fortsat buffet og kaffe/the sammen med mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til hvis I ønsker at spise med!

 

K-eftermiddag 21. april med professor Ali Salanti

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

torsdag den 21. april 2016 kl.13 

Program:

Kl.13.00:  Ankomst og kaffe/the, samtaler

Kl. 15.00Oplæg ved Ali Salanti. professor på KU. Ali vil fortælle om hvordan han ved et rent tilfælde i hans forskning i malaria muligvis har fundet en kur mod kræft (se hans medvirken i tv2-nyhederne her)

16.00-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til, hvis I ønsker at spise med.

K-eftermiddag om TV2-dokumentar

K-eftermiddag i Katalysator for indsatte, eksindsatte og frivillige

torsdag den 17. marts 2016 kl.14.30 (mentorer er velkomne allerede fra kl.13)

Program:

Kl.13.00Ankomst og kaffe/the, samtaler

Kl. 14.30: Hvilken betydning har imamerne i Danmark? Paneldebat om TV2’s dokumentar «Moskéerne bag sløret»

Oplægsholdere:

Qasam Ijaz  (debattør, projektleder)

Fatima Abachri  (frivillig i K, projektleder)

Mohamed (pt. indsat)

16.30-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere og frivillige.

Husk at melde jer til, hvis I ønsker at spise med.

K-EFTERMIDDAG

Så har vi igen K-eftermiddag for indsatte, løsladte, mentorer, medarbejdere og frivillige:

Torsdag d. 18-02 kl. 13- ca 19. 

Fra kl 13-15 har de indsatte mulighed for at tale med deres mentorer eller med Soleil, som er rådgiver i centret.

Fra kl. 15-16.30 er der oplæg ved unge fra ” Den Anden Halvdel”, hvis formål er,  gennem personlige fortællinger og erfaring at bidrage til samfundsdebatten om radikalisering, integration og ansvarligt medborgerskab med konstruktive perspektiver .

16.30- ca 19.00 er der fællesmiddag med resourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

Kom glad.

image image

250203_722060644514368_8648699759276305154_n

Adventsarrangement den 17. dec.

 for indsatte, eks-indsatte og frivillige

Torsdag den 17.dec. 2015

Program:

Kl. 14.00: Oplæg om den russiske forfatter, Fjodor Dostojevskijs roman, Forbrydelse og Straf v. mentor og præst, Niels Tvilling

15.30: Etnisk Ressourceteam på hospitaler – hvad er det? Ved koordinator og imam Naveed Baig

16.30: Julemad

GADEMÆGLINGSUDDANNELSEN

UDDANNELSE I GADEMÆGLING I KATALYSATOR (Link)

Katalysator tilbyder nu et kursus om konflikthåndtering og gademægling blandt unge.

Målet for dette kursus i gademægling er at give deltagerne redskaber, der gør dem i stand til at løse egne og andres konflikter på en konstruktiv måde. Som færdiguddannet gademægler får man mulighed for at gøre en forskel i f.eks. de kriminelle miljøer.

Der sættes fokus på deltagernes kompetencer, ressourcer og på det potentiale de har for selv at tage ansvar for deres eget liv og dermed få ansvar og muligheder for at være rollemodeller og konfliktløsere for andre unge.

Kurset forløber over 3 lørdage med start d. 23.05 kl. 12.00. Det ledes af Kristiane Korf og Nedim Yasar.

Der er i alt 3 moduler/værksteder:

1) KONFLIKTVÆRKSTED23. maj og 6. juni 2015- Den tredje dato aftales undervejs.

Her øver man sig i at mestre egne konflikter. Man lærer gennem øvelser, rollespil og leg at forstå og sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed blive klogere på mulighederne for at ændre på disse mønstre. Dermed bliver man i stand til at videregive til andre unge på gadeplan, at der er andre alternativer til at løse konflikter end vold.

2) MÆGLINGSVÆRKSTED: Aug.-sept. 2015

Her lærer man at mægle i andres konflikter ved hjælp af de kompetencer, man har opnået i det første værksted.

3) INSTRUKTØRVÆRKSTED: Jan.-feb. 2016

Her bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og dels til at arbejde såvel i projekter som f.eks. Katalysator og/eller på gadeplan.

Deltagerne får efter hvert værksted et diplom. Gennemfører man alle 3 værksteder, har man opnået en professionel uddannelse som frivillig instruktør og gadearbejder med et diplom som gademæglerinstruktør

—————————————————————————————————————-

Syv mentorer og mentees fuldførte det andet af tre forløb i Gademægling – MÆGLINGSVÆRKSTEDET og modtog diplomer (se billedet)

Stor tak til Kristiane Korf, der frivilligt og uden beregning med stor entusiasme og professionalisme har stået for undervisningen.

image

De syv deltagere fra Katalysator gennemførte konfliktværkstedet ledet af instruktørerne Kristiane Korf og Nedim. Det har kørt over 3 lørdage med 5-6 timer pr. gang. Deltagerne har i dette forløb arbejdet med at mestre egne konflikter. De har lært og forstået at sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed fået indsigt i og erhvervet sig nogle redskaber til at håndtere bl.a vrede og aggressioner og dermed set nye muligheder for at ændre adfærd. Efter den sidste gang modtog de et diplombevis (se billedet). Flere af deltagerne har givet udtryk for, at de var rigtig glade for forløbet, og at de gerne vil fortsætte med de næste 2 forløb. Næste forløb bliver mæglerværkstedet, der bliver afholdt engang i august/september ligeledes over 3 lørdage. Her lærer man at mægle i andres konflikter. I det sidste forløb som er instruktørværkstedet og som afholdes i jan/feb. 2016, bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og selv blive instruktør – og dels til at kunne arbejde på gadeplan og/eller i projekter for udsatte unge, som f.eks. Katalysator el. Stort tillykke til jer 7, der kom hver gang og gennemførte forløbet OG en kæmpe stor tak til instruktørerne Kristiane Korf og Nedim, der frivilligt og uden beregning stillede op, var super dygtige og kompetente og skabte en rigtig god stemning. Også tak for morgenmad og pizzaer hver gang.

K-eftermiddag

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

torsdag den 26. nov. 2015 kl. 13.00 til ca. 19.00

Program:

Kl.13.00: Ankomst og kaffe/the,

Kl. 14.00: Hvordan kommer vi bedst videre efter løsladelse? Oplæg ved tidligere indsat, Ali

15.00-16.30: Kristiane Korf fortæller om gademægleruddannelsen.

16.30-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

 

Der deltager 15-20 indsatte fra landets fængsler.

K-eftermiddag

K-eftermiddag 

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

torsdag den 22. okt.

Program

Fra kl. 14.30: Kaffe og the

Kl. 15.30: Abdul Wahid Petersen, generalsekretær i Danish Muslim Aid fortæller om sit arbejde med nødhjælp rundt i verden.

Kl. 17.00-ca.19.00: Fælles middag

 

Til stede vil være indsatte fra bl.a. Nyborg, Horserød, Jyderup og Sdr. Omme.  

 

Husk at tilmelde jer, hvis I ønsker at spise med.

UDFLUGT TIL MALMØ

VI HAR MÅTTET FORETAGE ET PAR ÆNDRINGER TIL PROGRAMMET FOR UDFLUGTEN d. 12-09-15

Turen starter som planlagt kl. 10.oo fra Katalysator, og vi kører så i bus til Malmø. Her besøger vi først en moské i Rosengårdsområdet kl. 11.15, hvor vi bliver vist rundt.

DERNÆST har vi bestilt en guidet rundvisning på YALLA TRAPPAN – et arbejds-integrerende socialt foretagende (socialøkonomisk virksomhed) og kvindekooperativ  i Rosengård i Malmô. (se billedet nedenfor). Yalla Trappan ligger i et stærkt socialt belaste område og deres aktiviteter har en positiv effekt på omgivelserne. Efter en rundvisning på stedet og evt. også i Rosengård, spiser vi frokost  i deres café. Frokosten består af en lækker   grundmenu, som de selv laver med valgfrit tilbehør. 001

 

Efter frokosten kører vi til Lund, hvor vi blandt andet skal se Domkirken.

 

Tilmelding: Soleil Barfoed, tlf.: 31 72 00 21 eller på mail: Soleil@centerk.dk

UDFLUGT TIL MALMÖ

Katalysator tager på heldagsudflugt til Malmø og Lund sammen med eks-indsatte og frivillige

lørdag den 12.sept. 2015

 

Vi havde sidste år en rigtig god udflugt til Nordsjælland og vil gerne gentage succesen i år. Denne gang går turen dog til Sverige, hvor vi vil forsøge at få nogle oplevelser af, hvordan man arbejder med vores målgruppe og med borgerinddragelse i Malmø. Desuden vil vi besøge Lund hvor der også bliver tid til lidt fornøjelser i byen

Program for turen:
Turen starter med bus fra Katalysator kl.10.
MALMØ: Besøg i Kraftstationen (www.kraftstationen.nu), som er et mødested med forskellige aktiviteter i det centrale Malmø for unge mellem 13 og 25 år. Det drives af Svenska Kyrkan i Malmø.
Frokost i byen
Besøg i moskeen ved Rosengården, hvor der også arbejdes med socialt belastede unge.
Besøg i Fryshuset, som er et ungdomscenter for uddannelse og sociale projekter.
LUND: Bl.a. besøg i Lunds domkirke.
Turen slutter kl.18.

Turen er gratis. Man betaler dog selv for drikkevarer. Det er muligt også at tage ægtefælde, kæreste eller børn med.

Vi vil gerne have jeres tilmelding senest søndag den 6.sept.

Hilsen Lissi og Soleil

Se mere

Kraftstationen är en mötesplats i centrala Malmö för dig som är 13-25 år och vill umgås i en trygg och drogfri miljö. Kraftstationen drivs av Svenska Kyrkan i…
www.kraftstationen.nu

K- eftermiddag torsdag d. 20 kl. 16.00

Kære alle,

Så har vi igen K-eftermiddag

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

 

torsdag den 20. aug. 2015 kl. 16.00

 

Program:

 

16.00: Fra perker til projektleder/coach.

Oplæg v. Alexander Behrang Keshtkar, skuespiller og coach

 

17.00-ca.19.00: Fælles middag for mentorer, medarbejdere og frivillige

 

Husk: hvis du ønsker at spise med, er tilmelding nødvendig!

 

 

K-eftermiddag torsdag den 23.juli

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator, Ryesgade 30

torsdag den 23. juli 2015 fra kl. 16.00

Program:

16.00-17.00: Oplæg v. medlemmer af foreningen Take My Hand om deres humanitære arbejde i Danmark og rundt i verden.

17.00: Fællesspisning

Husk: man bedes tilmelde sig, hvis man ønsker at spise med!

K eftermiddag 23 juli

Velkommen til IFTAR i Katalysator den 9.juli

Iftar2015centerk

Katalysator/IKS holder ligesom sidste år IFTAR (hvor vi sammen bryder fasten) i Ryesgade 30.

 

Torsdag den 9.juli. Vi spiser ved 22-tiden, men mødes allerede fra kl.20.

10462419_796503910403374_6121947151964902710_n

 

Fra kl.20.30 vil vi informere om arbejdet i centret, bl.a. om vores gademæglerkursus, hvoraf første modul nu er afsluttet.

 

Som sædvanligt bedes I melde tilbage, om I deltager, så vi kan forberede middagen derefter. Vi plejer at lægge ca. 30 kr. for maden.

Alle er velkomne!

K-eftermiddag med Nagieb Khaja

K-eftermiddag torsdag den 25. juni

med deltagelse af indsatte fra landets fængsler og oplæg ved journalist Nagieb Khaja.

NB! Hvis man ønsker at spise med, bedes man tilmelde sig til info@centerk.dk

Program:

Kl. 15.00: Ankomst og kaffe/the

16.00-17.30: Aktiviteter med deltagelse af indsatte, eks-indsatte og frivillige:

Oplæg v. journalist Nagieb Khaja, som vil fortælle om sit arbejde.

17.30-ca.19.00; Fællesspisning for indsatte ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

K-eftermiddag med spisning

Torsdag den 21.maj har vi igen K-eftermiddag. Vi spiser sammen kl.ca. 17.

 

Vi skal høre om foreningen Walking Future og dens arbejde i Afghanistan.

Man kan komme og gå, som man vil. Hvis man vil deltage i spisningen, vil vi gerne have besked til info@centerk.dk

Program:

Kl. 13-15: Ankomst og forberedelser til det øvrige program sammen med frivillige

15.30-17.00: Aktiviteter med deltagelse af indsatte, eks-indsatte og frivillige:

Oplæg v. Fatima Abachri, Walking Future om foreningens humanitære arbejde i Afghanistan .

17.00-ca.19.00; Fællesspisning sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

Relief & Reconciliation for Syria torsdag d. 7 maj kl. 19

Relief and Reconcilitation

Islamisk-Kristent Studiecenter/Katalysator starter et nyt projekt for at få unge eks-kriminelle ind i foreningsarbejdet, hvor de føler at de kan få en betydning. Mange unge har efter løsladelse en trang til at gøre noget for andre mennesker. Og dette vil vi gerne gøre muligt.

I den forbindelse får vi den 7.-8-maj besøg af Friedrich Bokern, leder af Relief & Reconciliation for Syria i Lebanon (http://www.reliefandreconciliation.org/), som er et fælles europæisk projekt med base i Bruxelles.

Organisationen har opfordret os til en gang årligt at sende en gruppe frivillige ressourcepersoner og ekskriminelle unge til deres fredscenter tæt på grænsen til Syrien, hvor de i to uger, sammen med 50 andre internationale frivillige unge, skal være med til at skabe et fristed med forskellige aktiviteter for børn og unge fra Syrien.

Derfor inviterer vi til et møde i vores center med Friedrich Bokern tors. den 7.maj kl. 19, Ryesgade 30C 2200 Kbh 

Her skal vi høre om arbejdet i Libanon og om det nye projekt, vi nu går ind i. Der skal sendes en gruppe af sted fra Katalysator i løbet af sommeren. Deltagerne i denne gruppe vil også være tilstede og fortælle om deres og andre eks-indsattes interesse i den form for hjælpearbejde.

Vi håber at se jer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mange hilsener

Lissi Rasmussen,

Stifts- og fængselspræst

Leder af IKS og projekt Katalysator

Udflugt til Nordsjælland

 

Den 21. juni tog Center K på udflugt til Rudolph Tegner museum og statuepark i Dronningmølle og Kronborg Slot i Helsingør. Det var en hyggelig tur, hvor vi både fik oplevet noget og snakket sammen.

 

 

lissifællesAlia2

 

Sofie3lissi1

 

 

Sofie2Alia1

 

Café K

Hyggelig aften i Café K og som sædvanligt god mad. Næste fælles spisning i CaféK er den 17.juli, hvor vi i anledning af ramadanen først spiser ved 22-tiden. Vi mødes dog kl. 20.30.

10329259_10152415094694583_5051361187804678519_n10402541_10152415094569583_7203462851346612897_n

DebatCafé om videnskab og religion

Tirsdag den 20.maj kl.17-19

 

Videnskab og religion

Hvorfor skal man vide noget om naturvidenskab?

videnskab-vs-religion_tema_0

oplæg v.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst, Natur- og Sundhedsvidenskab

Philippe Provencal, forsker, Statens Naturhistoriske Museum

Ordstyrer: fængselsimam, Waseem Hussain

Naturvidenskab og religion er to forskellige ting. Naturen, kunne man sige, hører til kroppens verden og religionen til åndens verden.  Men er det to helt adskilte ting? og skal der være plads til begge dele? Hvis man skiller det helt ad, får man så ikke en åndløs natur og en krops- og naturforladt ånd? Og er naturvidenskaben ikke for vigtig til, at man bare kan overlade den til videnskabsfolkene selv? 

I den islamiske verden har holdningen til videnskab og rationalitet svinget mellem fuldstændig accept og total fornægtelse med henvisning til bogstavstro holdning til grundskrifterne. Disse modsætninger gør sig også gældende i moderne tid.

Blandt kristne teologer tegner sig et lignende billede.  Ofte tænker man på en konflikt, når man hører om religion og videnskab, men både historisk og i nutiden har billedet være meget mere sammensat. Videnskab og religion kan ikke blot sameksistere, men har måske endda gavn af at tale sammen.

Nicolai Halvorsen har sammen med Jørgen Bo Christensen nyligt udgivet bogen, Er der nogen? En samtale mellem teologien og naturvidenskaberne. Forlaget Aros den 22.april 2014, http://www.rpc.dk/aros_detail.asp?ID=4473

Philippe Provencal har i flere år arbejdet med forholdet mellem islam og naturvidenskab.

DebatCafé om Darwin og Intelligent Design

Darwin og Intelligent Design – hvorfor ikke alle videnskabsmænd tror på Darwin

Darwinism-A-Face-of-Racism

Ons. den 23. april kl. 17.00 – 19.00

Sted: Ryesgade 30, 2200 København N tlf. 70220406.

Oplæg ved forfatteren Leif Asmark Jensen, som har skrevet bogen ‘Darwin og Intelligent Design – et nyt perspektiv’. Leif har flere gange holdt oplæg om emnet i fængslerne, hvor de indsatte har lyttet med stor interesse.

Vi kommer til at høre om, hvad intelligent design er, og hvordan den moderne videnskab har afsløret en biologi, der mere end nogensinde tidligere tyder på et intelligent design i og bag naturen.

Ud over en bred videnskabelig kritik af darwinismen kommer vi til at se på:

  • cellens utrolige verden
  • det fejlslagne forsøg på at finde livets kemiske oprindelse
  • fossilfundene, og hvad de fortæller
  • hvordan universet ser ud til at være tilpasset med henblik på liv
  • hvor længe der har levet mennesker på Jorden,
  • hvordan man kan skelne mellem intelligent design og naturlige årsager mm.

Ordstyrer: Waseem Hussain, civilingeniør, fængselsimam.

Der bliver brugt PowerPoint med mange spændende billeder og filmklip.

Tilmelding er ikke nødvendig!

Kristen-muslimsk konflikt og samarbejde på Zanzibar

DebatCafé

Dato: Onsdag den 5.marts kl. 17-19

StedKatalysator, Ryesgade 30, 2200 København N

Hvad sker der lige nu på Zanzibar? Der har de sidste par år været voksende spændinger og religiøse og politiske magtkampe på øen, hvor ca. 98 % af befolkningen er muslimer. Hvordan kan man bedst arbejde for at forbedre sameksistensen? også her i Danmark?

Oplægsholdere:

Sheikh Abdullah Talib, en af lederne for det muslimske samfund på Zanzibar og generalsekretær for Wakf & Trust Kommissionen. Er en af grundlæggerne af den fælles komite, bestående af religiøse ledere, der arbejder for konfliktløsning og fred.

Pastor Lusungu Mbilinyi, ungdomskoordinator i Zanzibar Interfaith Center og præst i den lutherske kirke. Har oprettet et kristen-muslimsk fodboldhold og drama-hold.

image0021

 

Daniel Nygaard Madsen, dialogmedarbejder i Danmission på Zanzibar, er daglig leder af Zanzibar Interfaith Center.

Desuden vil projektleder, dr.theol. Lissi Rasmussen kommentere oplæggene og relatere dem til situationen i Danmark.

Ordstyrer: cand.theol. Christa Lund Herum, projektansat

 

ArrangørIslamisk-Kristent Studiecenter

 

Alle er velkomne!

ÅBENT HUS I KATALYSATOR

1395861_10201905040520405_420021727_n

Der var op mod 100 gæster ved vores officielle åbningsreception den 13. november. Men der var alligevel mange, der ikke kunne komme, og mange som vi ikke kunne invitere i første omgang.
Derfor holder vi nu et åbent hus arrangement lørdag den 7. december fra kl. 15.00 til 17.00. Her har vi desuden mulighed for at invitere lokale beboere i området.
Projektleder dr. theol Lissi Rasmussen vil informere om centrets arbejde.
Desuden vil en af vores frivillige ressourcepersoner og en tidligere indsat fortælle om deres forløb som mentor og mentee.
Vi vil byde på en eftermiddags snack og lidt julehygge, ligesom der vil være mulighed for at møde vores frivillige og høre om hvorfor de vælger at være katalysatorer.
Læs resten