K-eftermiddag

for indsatte, eks-indsatte og frivillige i Katalysator

torsdag den 26. nov. 2015 kl. 13.00 til ca. 19.00

Program:

Kl.13.00: Ankomst og kaffe/the,

Kl. 14.00: Hvordan kommer vi bedst videre efter løsladelse? Oplæg ved tidligere indsat, Ali

15.00-16.30: Kristiane Korf fortæller om gademægleruddannelsen.

16.30-ca.19.00: Fælles middag sammen med ressourcepersoner/mentorer, medarbejdere, frivillige og ungenetværk.

 

Der deltager 15-20 indsatte fra landets fængsler.