GADEMÆGLINGSUDDANNELSEN

UDDANNELSE I GADEMÆGLING I KATALYSATOR (Link)

Katalysator tilbyder nu et kursus om konflikthåndtering og gademægling blandt unge.

Målet for dette kursus i gademægling er at give deltagerne redskaber, der gør dem i stand til at løse egne og andres konflikter på en konstruktiv måde. Som færdiguddannet gademægler får man mulighed for at gøre en forskel i f.eks. de kriminelle miljøer.

Der sættes fokus på deltagernes kompetencer, ressourcer og på det potentiale de har for selv at tage ansvar for deres eget liv og dermed få ansvar og muligheder for at være rollemodeller og konfliktløsere for andre unge.

Kurset forløber over 3 lørdage med start d. 23.05 kl. 12.00. Det ledes af Kristiane Korf og Nedim Yasar.

Der er i alt 3 moduler/værksteder:

1) KONFLIKTVÆRKSTED23. maj og 6. juni 2015- Den tredje dato aftales undervejs.

Her øver man sig i at mestre egne konflikter. Man lærer gennem øvelser, rollespil og leg at forstå og sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed blive klogere på mulighederne for at ændre på disse mønstre. Dermed bliver man i stand til at videregive til andre unge på gadeplan, at der er andre alternativer til at løse konflikter end vold.

2) MÆGLINGSVÆRKSTED: Aug.-sept. 2015

Her lærer man at mægle i andres konflikter ved hjælp af de kompetencer, man har opnået i det første værksted.

3) INSTRUKTØRVÆRKSTED: Jan.-feb. 2016

Her bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og dels til at arbejde såvel i projekter som f.eks. Katalysator og/eller på gadeplan.

Deltagerne får efter hvert værksted et diplom. Gennemfører man alle 3 værksteder, har man opnået en professionel uddannelse som frivillig instruktør og gadearbejder med et diplom som gademæglerinstruktør

—————————————————————————————————————-

Syv mentorer og mentees fuldførte det andet af tre forløb i Gademægling – MÆGLINGSVÆRKSTEDET og modtog diplomer (se billedet)

Stor tak til Kristiane Korf, der frivilligt og uden beregning med stor entusiasme og professionalisme har stået for undervisningen.

image

De syv deltagere fra Katalysator gennemførte konfliktværkstedet ledet af instruktørerne Kristiane Korf og Nedim. Det har kørt over 3 lørdage med 5-6 timer pr. gang. Deltagerne har i dette forløb arbejdet med at mestre egne konflikter. De har lært og forstået at sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed fået indsigt i og erhvervet sig nogle redskaber til at håndtere bl.a vrede og aggressioner og dermed set nye muligheder for at ændre adfærd. Efter den sidste gang modtog de et diplombevis (se billedet). Flere af deltagerne har givet udtryk for, at de var rigtig glade for forløbet, og at de gerne vil fortsætte med de næste 2 forløb. Næste forløb bliver mæglerværkstedet, der bliver afholdt engang i august/september ligeledes over 3 lørdage. Her lærer man at mægle i andres konflikter. I det sidste forløb som er instruktørværkstedet og som afholdes i jan/feb. 2016, bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og selv blive instruktør – og dels til at kunne arbejde på gadeplan og/eller i projekter for udsatte unge, som f.eks. Katalysator el. Stort tillykke til jer 7, der kom hver gang og gennemførte forløbet OG en kæmpe stor tak til instruktørerne Kristiane Korf og Nedim, der frivilligt og uden beregning stillede op, var super dygtige og kompetente og skabte en rigtig god stemning. Også tak for morgenmad og pizzaer hver gang.