K-eftermiddag med Take My Hand

Torsdag d. 18-05 fortalte NGO organisationen Take My Hand om deres arbejde såvel rundt om i verdens brændpunkter som i Danmark med flygtninge, ofre for naturkatastrofer, fattigdom, hjemløse mm.
Take My Hand er en af de foreninger, som Katalysator samarbejder med (og som bruger vores lokaler) mhp. at få vores brugere interesseret og involveret i noget meningsfuldt frivilligt arbejde sammen med mennesker, der ikke har været eller er i kriminalitet.

Vi har erfaring med, at deres selvværd og oplevelse af, at de kan bruges til noget, styrker deres tro på, at det er muligt at komme ud af kriminalitet og væk fra de kriminelle miljøer.

En fantastisk dag, hvor indsatte, løsladte, frivillige og ansatte var meget engagerede. 3 fra vores målgruppe meldte sig allerede på banen som frivillige i projektet.