Captivity Break – Katalysator i Libanon

13958223_10154385589733917_3224549394591660093_o

Nyt tidsskrift om islam & kristendom 2017/1

Et samarbejde mellem Katalysator og R & R
Lissi Rasmussen

Fire katalysatorer i Akkar-regionen
Thomas Brisson Jørgensen

Mit første møde med Mellemøsten
Houdaifa Azzouz

To keep the flame of hope alive
Friedrich Bokern

Mentor og mentee – værdier og kulturer
Gaute Lind Finsterbach

Dette nummer handler primært om en gruppe af mentorer og mentees fra Katalysator, der i to uger opholdt sig i den fattige Akkar-region tæt på græn-sen til Syrien, hvor mange syriske flygtninge opholder sig i stor fattigdom. To af deltagerne beskriver deres møde med de syriske flygtninge i området og om deres arbejde med at bringe glæde til flygtningebørn og deres famili-er gennem etablering af legepladser.
Den tredje artikel er skrevet af Friedrich Bokern, der er leder af den libanesi-ske organisation, Relief & Reconciliation Lebanon, som Katalysator har samarbejdet med. Han skriver om organisationens arbejde gennem de sid-ste fire år og om, hvor vanskeligt det er at bevare håbet for en bedre fremtid de syriske flygtninge. Til sidst i artiklen skriver Bokern om den betydning, vores fælles projekt, Captivity Break har haft for beboerne i området om-kring det fredscenter, som organisationen har etableret.
Tidsskriftet sluttes af med en artikel, der omhandler forholdet mellem men-tees og mentorer og de værdier, der udveksles mellem dem. Hvilken rolle spiller den mentorstøtte, som står centralt i Katalysators arbejde, for den unges vej ud af kriminalitet? Artiklen bygger på en række interviews med involverede parter i Katalysator.

Tidsskriftet kan rekvireres ved henvendelse til centret. Det koster kr.75 inkl. porto.