Meld dig som ressourceperson

Skærmbillede-2012-09-19-kl.-23.09.02

Har du lyst til at være mentor for en ung fængselsindsat?

Katalysator har i halvandet år haft en ordning i Vestre Fængsel, hvor en ung indsat med etnisk minoritetsbaggrund, der beslutter sig for at forlade den kriminelle løbebane, kan få tilknyttet en frivillig ressourceperson (en slags mentor). Denne kan besøge den unge i fængslet og støtte ham i at komme i gang med uddannelse eller arbejde, når han kommer ud. De indsatte bliver rekrutteret af undertegnede præst og imamer.

Grundet en overraskende stor tilslutning fra de indsatte til ordningen, har vi nu brug for flere ressourcepersoner, dvs. personer i forskellige aldre og med forskellig etnisk baggrund. Der er ingen faste krav til en ressourceperson ud over et ægte engagement og en evne til at være nærværende, lyttende og tålmodig. Der afholdes kurser og supervisionsmøder, hvor man kan få vejledning og drøfte de erfaringer, man gør sig.
Du kan læse mere om projektet på

Hvis du er interesseret, kan du kontakte en af nedenstående:

Fængselspræst Lissi Rasmussen 3537 3526 e-mail: lissiras@gmail.com