Åbning af Katalysator onsdag den 13.nov. 2013 kl.17-19

front

Katalysator inviterer dig til reception i forbindelse med åbning af centret:

Katalysator – netværk & rådgivning for eksindsatte unge.

Tid: Onsdag den 13. nov. 2013 kl.17-19.

Sted: Ryesgade 30B, 2200 København N.

Program:
17.15: Velkomst
v. projektleder, stifts- og fængselspræst dr.theol. Lissi Rasmussen

17.25: Tale ved Ikram Sarwar, Politisk ordfører for Socialdemokraterne i København

17.40: Hvad har projekt Katalysator betydet for mig?
v. tidl. indsat og mentee Ali Ahabbad

18.00: Hvad skal der ske i centret Katalysator?
v. socialrådgiver og daglig leder Jan Mansur Hussain

18.10: Hvad vil det sige at være frivillig katalysator? v. ressourceperson stud.jur. Hasan Daher og stud.pæd. Ali Tabassum

18.20: 10 års erfaringer fra Etnisk Ressourceteam v. koordinator Naveed Baig

Islamisk-Kristent Studiecenter og Foreningen Vores Unge har gennem mere end to år arbejdet på at udvikle og afprøve nye modeller for og metoder til at hjælpe unge, primært med etnisk minoritetsbaggrund, ud af kriminelle miljøer/bander. Begge vore foreninger har stor erfaring med at arbejde med kriminelle unge både i og udenfor fængslerne og har et stort netværk af unge, der kan inddrages i arbejdet. Se de to foreningers hjemmesiderwww.ikstudiecenter.dk og www.vores-unge.dk

Gennem de sidste to år har vi kunnet tilbyde et antal frivillige ressourcepersoner/mentorer (pt. 27) til unge i Københavns Fængsler (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der giver udtryk for at ville forlade kriminaliteten. En ressourceperson har til opgave at støtte og vejlede den unge gennem de udfordringer, han/hun står overfor i sit liv, og følger ham videre gennem afsoningen og ud af fængslet for at hjælpe ham med at komme videre med uddannelse eller arbejde. Vi har på nuværende tidspunkt haft mere end 80 ressourcepersonordninger i fængslerne, og mange af de unge, herunder også flere, der i forvejen var opgivet af både kriminalforsorgen og kommunen er kommet videre og er nu i gang med uddannelse eller arbejde.
De unge rekrutteres i fængslerne af præster og imamer, som desuden arbejder med dem i studiekredse. Ressourcepersonerne er visiteret og nøje udvalgt efter kompetence, har gennemgået opkvalificerende kurser og får regelmæssig supervision.

Katalysator åbner nu som et stationært samlings- og rådgivningssted med fast daglig åbningstid og en lønnet daglig leder. Foruden individuel rådgivning og støtte til de unge, der ønsker at forlade deres kriminelle løbebane tilbydes en række netværksopbyggende aktiviteter, herunder undervisning, debatmøder, gruppesamtaler- og projekter, madgrupper, sportsaktiviteter etc. Alle disse aktiviteter henvender sig også til andre unge.

Det nye ved Katalysator er netop, at det på forskellige måder inddrager lokale borgere (også etnisk minoritetsunge) i arbejdet med resocialisering og inklusion af eks-kriminelle unge, herunder tidligere bandemedlemmer. Det er vores erfaring, at vi dermed kan rumme nogle af de mere hærdede kriminelle, som andre indsatser på området ikke kan fastholde.

www.centerk.dk