ÅBENT HUS I KATALYSATOR

1395861_10201905040520405_420021727_n

Der var op mod 100 gæster ved vores officielle åbningsreception den 13. november. Men der var alligevel mange, der ikke kunne komme, og mange som vi ikke kunne invitere i første omgang.
Derfor holder vi nu et åbent hus arrangement lørdag den 7. december fra kl. 15.00 til 17.00. Her har vi desuden mulighed for at invitere lokale beboere i området.
Projektleder dr. theol Lissi Rasmussen vil informere om centrets arbejde.
Desuden vil en af vores frivillige ressourcepersoner og en tidligere indsat fortælle om deres forløb som mentor og mentee.
Vi vil byde på en eftermiddags snack og lidt julehygge, ligesom der vil være mulighed for at møde vores frivillige og høre om hvorfor de vælger at være katalysatorer.

Katalysator er et rådgivnings- og netværkscenter, der drives af Foreningen Vores Unge og Islamisk-Kristent Studiecenter og har til formål at katalysere en ny udvikling for unge, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer. Disse kan komme i centret og få rådgivning og støtte til at komme i gang med uddannelse og arbejde og til at takle de udfordringer, der er forbundet med et liv efter løsladelse. Desuden kan de i Katalysator få nye venner og deltage i aktiviteter sammen med andre unge. De unge rekrutteres primært i fængslerne af imamer og præster og tilbydes her frivillige ressourcepersoner (en slags mentor), der kan følge dem gennem afsoning og videre ud af fængslet. De frivillige udvælges, opkvalificeres og superviseres af professionelle i centret. Læs mere her