Infomøde for nye frivillige

Infomøde for nye frivillige mandag den 20. januar kl. 16.30-18.30 

Vi søger frivillige til vores nye center Katalysator i Ryesgade, som arbejder med unge i Københavns Fængsler.

Som frivillig i centret har du mulighed for at indgå i sociale aktiviteter med andre frivillige og tidligere indsatte.

Vi mangler først og fremmest frivillige mellem 20-35 år, der vil fungere som rollemodeller for målgruppen og er interesserede i at være med til at arrangere (eller blot deltage i) centrets aktiviteter så som f.eks. gruppesamtaler, debatarrangementer, foredrag , spil, sport, lektiehjælp og fællesspisning. Derudover er der også mulighed for at tage på ture eksempelvis i biografen, teatret, museum eller at dyrke løb/motion i fælledparken.

Katalysator er et rådgivnings- og netværkscenter, der drives af Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og har til formål at katalysere en ny udvikling for unge, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer. Disse kan komme i centret og få rådgivning og støtte til at komme i gang med uddannelse og arbejde og til at takle de udfordringer, der er forbundet med et liv efter løsladelse. Desuden kan de tidligere indsatte i Katalysator få nye venner og deltage i aktiviteter sammen med andre unge. De unge rekrutteres primært i fængslerne af imamer og præster og tilbydes her frivillige ressourcepersoner (en slags mentor), der kan følge dem gennem afsoning og videre ud af fængslet. De frivillige udvælges, opkvalificeres og superviseres af professionelle i centret.

Så har du lyst til at arbejde som frivillig i et projekt, der gør noget for at inddrage tidligere indsatte i nye fællesskaber, så meld dig som frivillig i Katalysator.

Venlig hilsen

Katalysator

Ryesgade 30 B
2200 København
Tlf. 7022 0406
info@centerk.dk
www.centerk.dk