Omstrukturering i Center Katalysator

Islamisk-Kristent Studiecenter har set sig nødsaget til at afskedige den daglige leder af Center Katalysator. Dermed ophører samarbejdet med Foreningen Vores Unge.

Katalysator fortsætter sit arbejde som hidtil. Vores Unges udtræden af Katalysator får ingen afgørende virkning på centrets videre forløb og aktiviteter.