DebatCafé om videnskab og religion

Tirsdag den 20.maj kl.17-19

 

Videnskab og religion

Hvorfor skal man vide noget om naturvidenskab?

videnskab-vs-religion_tema_0

oplæg v.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst, Natur- og Sundhedsvidenskab

Philippe Provencal, forsker, Statens Naturhistoriske Museum

Ordstyrer: fængselsimam, Waseem Hussain

Naturvidenskab og religion er to forskellige ting. Naturen, kunne man sige, hører til kroppens verden og religionen til åndens verden.  Men er det to helt adskilte ting? og skal der være plads til begge dele? Hvis man skiller det helt ad, får man så ikke en åndløs natur og en krops- og naturforladt ånd? Og er naturvidenskaben ikke for vigtig til, at man bare kan overlade den til videnskabsfolkene selv? 

I den islamiske verden har holdningen til videnskab og rationalitet svinget mellem fuldstændig accept og total fornægtelse med henvisning til bogstavstro holdning til grundskrifterne. Disse modsætninger gør sig også gældende i moderne tid.

Blandt kristne teologer tegner sig et lignende billede.  Ofte tænker man på en konflikt, når man hører om religion og videnskab, men både historisk og i nutiden har billedet være meget mere sammensat. Videnskab og religion kan ikke blot sameksistere, men har måske endda gavn af at tale sammen.

Nicolai Halvorsen har sammen med Jørgen Bo Christensen nyligt udgivet bogen, Er der nogen? En samtale mellem teologien og naturvidenskaberne. Forlaget Aros den 22.april 2014, http://www.rpc.dk/aros_detail.asp?ID=4473

Philippe Provencal har i flere år arbejdet med forholdet mellem islam og naturvidenskab.