Katalysator søger mentorer med minoritetsbaggrund

 

Katalysator har i fem år haft en mentor-ordning i Københavns Fængsler, hvor motiverede indsatte får frivillig mentor-støtte til at forlade et kriminelt liv og komme videre med uddannelse eller arbejde. Da mange indsatte ønsker at benytte sig af ordningen, har vi brug for flere mentorer – primært mænd i forskellige aldre og med forskellig etnisk baggrund. Der er ingen faste krav til en mentor ud over et ægte engagement og en evne til at være nærværende, lyttende og tålmodig.

Interesserede visiteres og skal gennemgå opkvalificerende kurser, hvor de bl.a. bliver undervist om de regler, der omgiver arbejdet med de indsatte. Desuden er der regelmæssigt (gennem månedlige supervisionsaftener og individuel rådgivning) mulighed for udveksling af erfaringer mellem mentorer og professionelle supervisorer, herunder fængselsimamer og –præster.

Ved interesse eller for mere information kontakt info@centerk.dk/ sofie@centerk.dk

 

Mentor og mentee