Uddannelse i gademægling i Katalysator

gademaegling-tb

 

UDDANNELSE I GADEMÆGLING I KATALYSATOR (Link)

Ved tilmeldelse kontakt soleil@centerk.dk

Katalysator tilbyder nu et kursus om konflikthåndtering og gademægling blandt unge.

Målet for dette kursus i gademægling er at give deltagerne redskaber, der gør dem i stand til at løse egne og andres konflikter på en konstruktiv måde. Som færdiguddannet gademægler får man mulighed for at gøre en forskel i f.eks. de kriminelle miljøer.

Der sættes fokus på deltagernes kompetencer, ressourcer og på det potentiale de har for selv at tage ansvar for deres eget liv og dermed få ansvar og muligheder for at være rollemodeller og konfliktløsere for andre unge.

Kurset forløber over 3 lørdage med start d. 23.05 kl. 12.00. Det ledes af Kristiane Korf og Nedim Yasar.

Der er i alt 3 moduler/værksteder:

1) KONFLIKTVÆRKSTED23. maj og 6. juni 2015- Den tredje dato aftales undervejs.

Her øver man sig i at mestre egne konflikter. Man lærer gennem øvelser, rollespil og leg at forstå og sætte ord på følelser og handlemønstre og dermed blive klogere på mulighederne for at ændre på disse mønstre. Dermed bliver man i stand til at videregive til andre unge på gadeplan, at der er andre alternativer til at løse konflikter end vold.

2) MÆGLINGSVÆRKSTED: Aug.-sept. 2015

Her lærer man at mægle i andres konflikter ved hjælp af de kompetencer, man har opnået i det første værksted.

3) INSTRUKTØRVÆRKSTED: Jan.-feb. 2016

Her bliver man kvalificeret til dels at undervise andre i uddannelsen og dels til at arbejde såvel i projekter som f.eks. Katalysator og/eller på gadeplan.

Deltagerne får efter hvert værksted et diplom. Gennemfører man alle 3 værksteder, har man opnået en professionel uddannelse som frivillig instruktør og gadearbejder med et diplom som gademæglerinstruktør.

 

 

FØRSTE FORLØB I GADEMÆGLING AFSLUTTES MED DIPLOMER

27-06-15

 

11665610_851290481627222_1614630242623435499_n

Så blev første forløb i gademægling afsluttet med 7 diplomer til 7 skønne mennesker.

Stort tillykke til jer – og en STOR tak til underviserne Kristiane Korf og Nedim.