Livshistorier og Kriminalitet

livshistorier-og-kriminalitet

En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Center for Europæisk Islamisk Tænkning (CEIT), 15. juni 2010, 236 sider.

Denne rapport er baseret på gentagne samtaler og samvær med op mod 200 unge indsatte over en periode på halvandet år.  Den søger – bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier – at afdække et helhedsbillede af deres baggrund, selv- og fællesskabsopfattelser, egne ressourcer og tanker om fremtiden.  Det konkluderes, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion – ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til en vedvarende tilbagevenden til kriminalitet.

Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.

Den kan downloades her.

Lissi Rasmussen er dr. theol., stiftspræst for etniske minoriteter i Københavns Stift, leder af Islamisk-Kristent Studiecenter og tilknyttet CEIT som forsker. Har arbejdet i Københavns Fængsler i årene 1988-2000.