Baggrund

Et stigende antal etnisk minoritetsunge i Københavnsområdet bliver aktive i kriminelle miljøer og grupper/bander, og et voksende antal af dem indsættes i danske fængsler, hvorved det bliver stadig vanskeligere og mere krævende for samfundet at sætte ind med bearbejdende tiltag og exit-strategier. Flere og flere unge involveres i banderelaterede konflikter, hvor både knivstikkeri og skydevåben tages i anvendelse. Disse placeres på bandeafdelinger i vore fængsler, hvor eneste samtalepartnere er andre bandemedlemmer. Ønsker de at forlade banden, står de meget alene.

Det er i denne situation, Katalysator kommer ind via præster og imamer, der får et tillidsfuldt forhold til de unge, mens de sidder inde, og sammen med frivillige ressourcepersoner kan støtte de mange, der ønsker at forlade banderne og leve et kriminalitetsfrit liv.

Der tales i offentligheden meget om, at indsatsen overfor rocker- og bandekriminalitet skal øges, at der er behov for dels at forbedre de eksisterende exit-ordninger for unge, der ønsker at forlade deres kriminelle grupper/bander, dels at sætte yderligere ind i forhold til forebyggelse for at hindre, at unge overhovedet finder alternativt fællesskab i bandegrupperne. De unge selv efterlyser desuden steder, hvor de kan henvende sig og få samlet hjælp, og hvor det er muligt at gå mere i dybden med den enkeltes situation og behov. Katalysator vil er et sådan sted.

Der findes en del statslige, kommunale og private exit-programmer og andre former for tiltag, der søger at hjælpe personer ud af kriminalitet og bandemiljøer og i gang med en ny tilværelse. Men vi ved fra vore samtaler med unge i fængslerne, at mange har mistet tiltroen til de offentlige myndigheder, samtidig med at de har brug for mere massiv menneskelig støtte i forhold til at starte et nyt liv uden kriminalitet. Frivillige ngo’er kan have en særlig og mere konstruktiv tilgang til disse unge, også til de mere hærdede kriminelle, som andre indsatser på området ikke kan fastholde. De kan i højere grad tilbyde en helhedsorienteret og samlet indsats, der i sig selv udgør et alternativt netværk til det kriminelle miljø. Det er det, Katalysator er i stand til.