Baggrund

Et stigende antal etnisk minoritetsunge i Københavnsområdet bliver aktive i kriminelle miljøer og grupper/bander, hvorved det bliver stadig vanskeligere og mere krævende for samfundet at sætte ind med bearbejdende tiltag og exit-strategier. Flere og flere unge involveres i banderelaterede konflikter, hvor både knivstikkeri og skydevåben tages i anvendelse. Ønsker de at forlade banden, står de meget alene.

Der tales i offentligheden meget om, at indsatsen overfor rocker- og bandekriminalitet skal øges, at der er behov for dels at forbedre de eksisterende exit-ordninger for unge, der ønsker at forlade deres kriminelle grupper/bander, dels at sætte yderligere ind i forhold til forebyggelse for at hindre, at unge overhovedet finder alternativt fællesskab i bandegrupperne. 

Der findes en del statslige, kommunale og private exit-programmer og andre former for tiltag, der søger at hjælpe personer ud af kriminalitet og bandemiljøer og i gang med en ny tilværelse. Frivillige ngo’er kan have en særlig og mere konstruktiv tilgang til disse unge, også til de mere hærdede kriminelle, som andre indsatser på området ikke kan fastholde. De kan i højere grad tilbyde en helhedsorienteret og samlet indsats, der i sig selv udgør et alternativt netværk til det kriminelle miljø.

Derfor startede Katalysator sit arbejde i og udenfor fængslerne.