Finansiering

Projektet finansieres af kollektive og individuelle medlemmer af Center for Sameksistens – IKS.