Foreningssamarbejde

Fra fængsel til foreningsliv

Vores erfaringer viser, at det langt hen ad vejen er samme metoder, der skal anvendes for at få unge, der bevæger sig henholdsvis i en kriminel og en radikaliseret retning ind i sunde fællesskaber. Det gælder om for de unge at få opbygget et selvværd, en social accept, så de kan føle, at de hører til i vores samfund. Dette skal først og fremmest gøres gennem menneskelige relationer, gensidige tillidsforhold og fællesskaber med andre unge, der er optaget af andre ting og har andre værdier i tilværelsen.

De senere års udvikling i retning af, at det ofte er kriminelle, der rekrutteres til radikaliserede grupper, har fået en række forskere til at understrege at de fleste unge, der bliver ekstreme, allerede er radikale. De unge kriminelle udvikler et radikalt nihilistisk perspektiv på verden, som bl.a. kommer til udtryk gennem vold, stofmisbrug og kriminalitet, og bruger derefter en radikaliseret version af islam til at retfærdiggøre den radikale handling. Radikaliseringen, den evt. tilslutning til ISIS i Syrien bliver således en form for soning. Nu gælder det om at gøre noget godt efter ”et syndigt liv”. Det samme ønske har (eks)indsatte unge. De ønsker at forlade det kriminelle liv.

Katalysator har derfor søgt at give de unge kriminelle og radikaliseringstruede alternative muligheder for soning, bl.a. ved at få de unge eks-indsatte ind i foreningslivet. I foreningslivet kan de unge eksindsatte være med pga. de ressourcer, de besidder, og pga. at der er brug for dem. De kan få en funktion, de kan udrette noget godt, som er det de gerne vil, og som ofte kan være det, der tiltrækker dem, når de overvejer at indgå i et radikaliseret miljø.

Katalysator har derfor et tæt samarbejde med en række humanitære organisationer. Disse støtter nødhjælpsarbejde rundt i verden gennem forskellige aktiviteter i København. Vi har søgt at inddrage de unge i disse foreningers arbejde.

11241625_10153361797204583_7592651624988355918_o

Kursus i gademægling 2015 i samarbejde med Røde Kors

Grænsefællesskaber

Katalysator har arbejdet med netværksaktiviteter og ”grænsefællesskaber”. Et grænsefællesskab er et praksisfællesskab, der overlapper to eller flere praksisfælleskaber (f.eks. en bokse eller fodboldklub og/eller frivilligt arbejde med såvel etniske danske som etniske minoritetsunge) og dermed skabe nye forbindelser, brobygning mellem forskellige kulturer og samarbejdsmuligheder mellem de involverede fællesskaber. Dette kan i sidste ende skabe mulighed for inklusion i samfundet.