Relief and Reconciliation

Relief & Reconciliation for Syria er en europæisk forening med base i Bruxelles. Foreningen, der har partnerorganisationer i 12 europæiske lande, har åbnet sit første fredscenter i Libanon i Bekaa-dalen i Libanon nær grænsen til Syrien, hvor børn og unge fra begge lande kan få uddannelsesmæssig, psykosocial og materiel støtte. Der åbnes nu en dansk afdeling, som flere af de unge eksindsatte har engageret sig i.

Katalysator indgik en aftale med moderorganisationen om at sende en gruppe eks-indsatte og mentorer til fredscenteret, hvor de sammen med 50 andre internationale frivillige unge kunne være med til at skabe et fristed med forskellige aktiviteter (så som sport, kultur, uddannelse og ikke-voldstræning) for børn og unge fra Syrien.http://www.reliefandreconciliation.org/

En gruppe bestående af fire unge eks-indsatte og frivillige mentorer fra Katalysator med forskellig etnisk baggrund opholdt sig fra den 14.-28.august 2016 på fredscentret i Bkarzala i Akkar-regionen, oprettet af Relief & Reconciliation Lebanon. Deres opgave var sammen med lokale unge at skabe fristeder i form af legepladser for syriske flygtningebørn og -unge. Projektet blev støttet af Mellemfolkeligt Samvirkes Unge-Mellemøstpulje og to københavnske kirker.

Pilotprojektet, ”Captivity Break”

Efter ønske fra Friedrich Bokern, leder af R&R indgik Katalysator/IKS i maj 2015 en aftale om hver sommer (i august måned) at sende en gruppe unge danskere, bestående af eks-indsatte og frivillige mentorer til den libanesiske organisations fredscenter i Bkarzala, hvor de vil bo og arbejde sammen med lokale syriske og libanesiske unge samt andre internationale frivillige. Friederich Bokern har besøgt Katalysator to gange i flere dage for at fortælle om organisationens arbejde og holde forberedelsesmøder med Katalysators medarbejdere og med interesserede unge.

Den første gruppe blev således sendt af sted den 14.august. Målet med opholdet var først og fremmest at støtte de syriske flygtninge under de meget vanskelige forhold i Libanon og bidrage til at give dem en positiv motivation for at se en fredelig fremtid. Desuden var målet for de danske unge at lære om Libanon og om de syriske flygtninges situation. Projektet skulle endvidere give de unge lejlighed til at lære af hinanden gennem et arbejdsfællesskab og derved bryde ud af den følelse af ”fangenskab”, som både de syriske flygtninge og eksindsatte har oplevet.

Efter hjemkomsten fra Libanon har gruppedeltagerne fortalt og skrevet om deres oplevelser til andre unge (inkl. eks-kriminelle, der kommer i Katalysator). De har berettet om deres erfaring med at kunne bidrage positivt der, hvor der virkelig er brug for det. Det er præcis det, som mange unge kriminelle i virkeligheden ønsker. På denne måde har projektet også fået den effekt, at flere unge har fået lyst til at rejse ud i lignende projekter.

Efter opholdet i Libanon vil de unge fortælle om deres oplevelser og dermed give et andet indtryk af krigen i Syrien. På denne måde kunne projektet yderligere få en anti-radikaliserende effekt.

Relief and Reconcilitation