Hvad

En gruppe bestående af eksindsatte og mentorer arbejder med, hvad Katalysators arbejde vil bestå af i fremtiden.