Hvad

Center for Sameksistens – IKS har siden 2008 arbejdet på at udvikle og afprøve nye modeller for og metoder til at hjælpe unge, primært med etnisk minoritetsbaggrund, ud af kriminelle miljøer/bander. To af IKS’ bestyrelsesmedlemmer er nu ansat i Københavns Fængsler.

Ud fra vore erfaringer mener vi, at der i langt højere grad end det er tilfældet bør inddrages lokale borgere (også etnisk minoritetsborgere) i arbejdet med resocialisering og inklusion af indsatte og eksindsatte etnisk minoritetsunge i samfundet. Katalysator har borgerstøtte som fokus og satser på at fremme en udvikling hos disse unge i retning af positivt og aktivt medborgerskab. Desuden satses der på at rumme nogle af de mere hærdede kriminelle unge, som andre indsatser på området ikke kan fastholde.

Dette gøres bl.a. ved at prioritere frivillig, moden voksenkontakt og inklusivt fællesskab, inddrage både etnisk danske ældre som ressourcepersoner og personer med etnisk minoritetsbaggrund samt tidligere kriminelle. Samtidig bygges der på et mangeårigt samarbejde mellem mennesker med forskellig kulturel og religiøs baggrund i IKS og på det store netværk, foreningen har mulighed for at inddrage i arbejdet.

Katalysator har i næsten tre år kunnet tilbyde et antal frivillige ressourcepersoner til unge indsatte og eksindsatte (primært med etnisk minoritetsbaggrund), der rekrutteres af præster og imamer i fængslerne, som desuden arbejder med de unge i studiekredse.

Det er vores mål, at de indsatser og metoder, vi anvender, vil kunne anvendes af andre aktører, der arbejder med samme problemstilling i andre eller lignende sammenhænge og områder, hvor kriminelle grupper udgør et problem.

Arbejdet med Katalysator er funderet på en forskningsrapport, Livshistorier og Kriminalitet. En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Rapporten er skrevet af IKS’ formand, dr.theol. Lissi Rasmussen og blev publiceret af Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Københavns Universitet, juni 2010. Den kan downloades fra forsiden.

Arbejde i fængslerne

Rådgivning

Aktiviteter

Bibliotek