Hvem

Katalysator er en del af Center for Sameksistens’ arbejde

Center for Sameksistens, tidligere Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) – startet i 1996, drevet af kristne og muslimer i fællesskab og finansieret gennem kontingenter og donationer – har erhvervet betydelige erfaringer med at skabe tillidsforhold og samarbejde på tværs af etnicitet, kultur og religion, opbygge fællesskaber gennem samtaler og fælles aktiviteter, arrangere kurser, seminarer og debatmøder samt fastholde etnisk minoritetsunge i frivilligt arbejde.

IKS har en meget stor kontaktflade til og nyder bred anerkendelse blandt etniske minoriteter generelt. Centret har stor erfaring med pleje og supervision af frivillige, rådgivning i forhold til familier, unges problemer (bl.a. radikalisering). IKS har desuden stort erfaringsgrundlag i arbejdet med Etnisk Ressourceteam, der blev startet i 2004 og arbejder i forhold til hospitalspersonale og patienter og pårørende med anden etnisk oprindelse end dansk, på alle hospitaler i regionen. Se endvidere www.ikstudicenter.dk og http://ressourceteam.dk/ Læs mere