Hvordan

Arbejdet med Katalysator er funderet på resultater af et to årigt forskningsprojekt om etnisk minoritetsunge (15-30 år) i Københavns Fængsler, foretaget af projektansøger, dr.theol. Lissi Rasmussen. Resultater af forskningen blev offentliggjort i juni 2010 i rapporten, Livshistorier og Kriminalitet, som kan downloades her.

Center for Sameksistens – IKS har allerede erfaring med de unge i målgruppen både i og udenfor fængslerne og har stor indsigt i de unges baggrund og aktuelle virkelighed. Vi har frivillige, der selv har været kriminelle, og som nu har færdiggjort eller er i gang med uddannelse. Disse ønsker at give noget positivt tilbage til samfundet ved at bidrage med at få andre unge ud af kriminalitet. Flere af disse har holdt foredrag både for indsatte i fængslet og udenfor til professionelle, der arbejder med målgruppen.

IKS har stor ekspertise på området og betydelig fortrolighed til de unge i målgruppen. Der er tale om mange års erfaringer med arbejdet blandt unge i subkulturer, med frivilligt arbejde, mentorarbejde etc.

IKS nyder stor anerkendelse især blandt etniske minoriteter, har et meget stort netværk, som inddrages i arbejdet med Katalysator. Derfor har det været muligt at anvende ressourcepersoner, som vi i forvejen kender og har tillid til (herunder også et antal præster med stor erfaring i sjælesorgssamtaler).

IKS samarbejder i forvejen bredt i samfundet, både med kommunale og statslige myndigheder, med etnisk minoritetsforeninger og humanitære ngoér. Vi har deltaget i ngo-samarbejde i forskellige sammenhænge, hvorved vi gennem mange år har opbygget et stort netværk.