Hvordan

Center for Sameksistens  – IKS nyder stor anerkendelse især blandt etniske minoriteter, har et meget stort netværk, som er blevet og stadig vil blive inddraget i arbejdet med Katalysator. 

IKS samarbejder i forvejen bredt i samfundet, både med kommunale og statslige myndigheder, med etnisk minoritetsforeninger og humanitære ngoér. Vi har deltaget i ngo-samarbejde i forskellige sammenhænge, hvorved vi gennem mange år har opbygget et stort netværk.

Katalysator har derfor fra starten kunne inddrage frivillige og yderligere netværk.