Hvorfor

En af de store barrierer i forhold til at forlade det kriminelle miljø, er at de unge skal forlade deres sociale netværk og ofte kommer til at stå alene i deres exitprocesser.

Grundstenen i Katalysator er inklusion og medborgerskab for alle, uanset etnicitet, religion eller kriminel fortid.

Dette sker gennem individuelle samtaler (mentorarbejde) og fællesskabsdannelser.

Der arbejdes med denne tekst!