Hvorfor

Katalysator har gennem længere tid arbejdet på at udvikle og afprøve nye modeller for og metoder til at hjælpe unge, primært med etnisk minoritetsbaggrund, ud af kriminelle miljøer/bander. Begge vore foreninger har erfaring med at arbejde med kriminelle unge både i og udenfor fængslerne.

Vi har i de seneste år oplevet en stigning i antallet af bandemedlemmer og unge der søger fællesskaber i kriminelle miljøer. Der er iværksat en række initiativer for at hjælpe disse unge ud af kriminalitet, herunder både kommunale tiltag og exitprogrammer der er inspireret af statens rammemodel.

Det som vi oplever blandt vores målgruppe er, at de ikke i tilstrækkelig grad føler sig inkluderet eller mødt som dem, de er i disse programmer. Målgruppen søger i højere grad en individuelt tilpasset løsning, som kan rumme de behov de har for støtte til lægge kriminalitet og bandefællesskab bag sig.

En af de store barrierer i forhold til at forlade det kriminelle miljø, er at de unge skal forlade deres sociale netværk og ofte kommer til at stå alene i deres exitprocesser.

Katalysator forsøger at kombinere mentorarbejde med muligheden for netværksdannelse, så den unge kan blive ”indsluset” i samfundet og på sigt deltage på lige vilkår med andre borgere.

Vores fokus er på at målgruppen hurtigst muligt kommer i gang med uddannelsesforløb eller i ordinær beskæftigelse, da erfaringer viser, at dette er et essentielt sted at sætte ind for at undgå tilbagefald (recidiv) til kriminalitet.

Grundstenene i Katalysator er inklusion og medborgerskab for alle, uanset etnicitet, religion eller kriminel fortid.