Samarbejdspartnere

Der lægges vægt på et helhedsorienteret, tværfagligt og -sektorielt samarbejde, hvor både frivillige, kommunale og statslige initiativer og instanser inddrages.

Der er aftalt samarbejde, med følgende partnere:

Københavns Fængsler

Enheden for Kriminalpræventive Programmer, Københavns Kommune

Askov Fonden

SSP-Indre Nørrebro

Gadepulsen+

Drost Fonden

Natteravnene Nørrebro

Café Exit på Vesterbro

Der samarbejdes og koordineres endvidere med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forhold til enkelte unge og med præster og imamer i hele landets lukkede og åbne fængsler.