Om Katalysator

Katalysator er et rådgivnings- og netværkscenter, der drives af Center for Sameksistens – IKS og har til formål at katalysere en ny udvikling for unge, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer. Disse kan komme i centret og få rådgivning og støtte til at komme i gang med uddannelse og arbejde og til at takle de udfordringer, der er forbundet med et liv efter løsladelse. Desuden kan de i Katalysator få nye venner og deltage i aktiviteter sammen med andre unge. De unge rekrutteres primært i fængslerne af imamer og præster og tilbydes her frivillige ressourcepersoner (en slags mentor), der kan følge dem gennem afsoning og videre ud af fængslet. De frivillige udvælges, opkvalificeres og superviseres af professionelle i centret.

20120511134519(1)

Fængselsbetjent underviser om fængselssystemet

 

Læs mere om:

Hvem

Hvad

Hvorfor

Hvordan