Aktiviteter

Der er følgende typer af aktiviteter, hvor alle interesserede unge kan deltage:

  • UFORMELT SAMVÆR- SPISNING OG TURE

En gang om måneden holder vi CaféK hvor vi modtager brugere fra fængsler i hele landet der kommer til vores månedlige kulturarrangement, hvor indholdet kan være af forskellig art f.eks. samfundsdebat, frivilligt arbejde, selvudvikling, musik, kunst m.m.

Desuden arrangerer vi ca. to gange om året en tur ud af huset for alle interesserede hvor vi deler fælles oplevelser. Vi har blandt andet besøgt Steiner Museet, Davids Samling og næste tur går til Sverige hvor vi besøger Fryshuset og muslimske og kristne menigheder.

 

  •  HJÆLP TIL SELVHJÆLP – DEN ÅBNE DØR
 Sammen med de unge forsøger vi at hjælpe dem med de problemer, der kan være i forhold til at komme ud af kriminalitet efter endt fængselsophold. Det kan være psykosociale problematikker af forskellig art – personlige problemer,misbrugsproblemer, problemer med familie, børn (samkvem) mm.
Vi har ugentlige møder med flere af vores brugere og varetager  mange administrative problematikker som f.eks. boligproblemer, gæld, kontanthjælp, uddannelse/arbejde , bisidder funktion i forb.m. social og jobcentre, kriminalforsorgen, behandlingsinstitutioner mm.
Derudover besøger vi indsatte i fængsler rundt i landet, så vi ikke mister kontakten med dem efter varetægt

SIDEN ER UNDER OPDATERING