Aktiviteter

Debatsalon

Der vil hver anden måned være en debatsalon med oplæg om aktuelle emner, hvorefter der samtales i mindre grupper..

Debatarrangementer

 

Foredrag

Der tilbydes foredrag eller oplæg ved teams af mentorer og mentees, som har deltaget i IKS’ fængselsarbejde.

Desuden tilbydes foredrag ved IKS’ formand, dr.theol. Lissi Rasmussen samt centrets andre medarbejdere om flg. emner:

islam, muslimer i Danmark, kristen-muslimsk dialog

20 års arbejde i Københavns Fængsler, kriminelle unge med etnisk minoritetsbaggrund, at være præst i Vestre Fængsel (ved tidl. fængselspræst, Lissi Rasmussen)

radikalisering, bandekriminalitet

Hjælp til opgaveskrivning

Studiekredse

Samtalen vil her foregå i mindre grupper og vil tage udgangspunkt i islam og kristendom. Alle kan deltage!

Bustur

Der vil ca. en gang hvert år bl.a. blive arrangeret en tur for Katalysators frivillige og brugere. 

 

SIDEN ER UNDER OPDATERING