Rådgivning

Et vigtigt element i Katalysator er individuel hjælp og rådgivning til de unge eks-kriminelle. Denne rådgivning udføres af professionelle og består primært af følgende:

  • beskæftigelses- og uddannelsesvejledning, jobsøgning etc.
  • social- og juridisk rådgivning, gældsrådgivning
  • tilbud om samtale med omsorgsmedarbejder, sjælesørger

På længere sigt, når der forhåbentlig kan ansættes timelønnede medarbejdere, vil vi også satse på at give

  • psykologisk hjælp, terapi (bl.a. i forhold til ADHD og PTSD)
  • misbrugshåndtering
  • hjælp til vredeshåndtering og konfliktløsning
  • hjælp til at finde praktikplads, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Der vil blive etableret kontakt til virksomheder, bl.a. med henblik på at oprette særlige praktikpladser for målgruppen
  • etablering af positive relationer mellem den unge og forældrene, familiekontakt, hjemmebesøg, evt. deltagelse af familien i arrangementer

Da mange af de unge ønsker at færdiggøre en 9. eller 10. klasses eksamen, men har vanskeligt ved at indgå i en almindelig skoleklasse, vil vi søge at etablere særlige uddannelsesmuligheder for at de unge, hvor der tages hensyn til deres situation og hvor de kan mødes der, hvor de er. Der satses på lignende aftaler  i forbindelse med HF –uddannelse. Desuden arbejder Katalysator med placering af unge på højskoler.

Katalysator ønsker også på længere sigt tilbyde iværksætterkurser. Der er aftalt samarbejde med professionelle på området, der desuden vil give gratis rådgivning til unge, der beslutter at begynde iværksættervirksomhed.