Rådgivning for unge

I centret har vi forskellige professionelle tilknyttet, som fx personer med baggrund som psykolog, læge, jurastuderende, misbrugsbehandlere, præst og imam.

Rådgivningen kan på kort sigt hjælpe dig lige efter løsladelsen, så du kan blive skrevet op i jobcentret og søge om enkeltydelse til at klare dig økonomisk. Du kan også få hjælp til at oprette NEM-id og NEM-konto.

På længere sigt kan rådgivningen og fællesskabet med de andre i centret være med til at hjælpe dig i gang med uddannelse eller arbejde, få styr på din gæld, boligsituation, misbrugsproblem etc., så du kan blive en del af samfundet på lige fod med alle andre borgere.