Ung

Katalysator henvender sig til unge, som tidligere har været indsat og som nu ønsker at leve et liv uden kriminalitet. Katalysator er et privat foretagende, en NGO som arbejder for at forbedre resocialisering og exitmuligheder for unge, der ønsker det.

K tilbyder unge indsatte i Københavns Fængsler en ressourceperson som primært fungerer som en mentor, der følger de unge videre under afsoning og ud af fængslet. Efter løsladelse har den unge mulighed for at sparre med professionelle rådgivere i vores center, som kan hjælpe ham/hende med at komme i gang med uddannelse og beskæftigelse.

I centret kan de unge eks-kriminelle også møde andre unge, der deltager i de forskellige aktiviteter, der foregår i centret.

K henvender sig også til unge, der ønsker at indgå i frivilligt socialt arbejde og f.eks. være med til at arrangere kulturklub, forberede diverse projekter, indgå i studiehjælpsarbejde mm.

Hvad kan du bruge K til?

Rådgivning for unge

Aktiviteter for unge